RECOMANACIONS

1. Desplaça’t amb seguretat, seguint les normes i recomanacions.

2. Planifica la teua visita amb antelació, informa-te’n prèviament i evita els horaris de més afluència.

3. Posa atenció especial als cartells informatius.

4. Mantín la distància de seguretat per a evitar contagis (2 m.).

5. Circula per la part dreta. No compartisques objectes amb altres famílies o grups.

6. Extrema les mesures higièniques individuals: roba i accessoris nets; ús de calçat adequat; higiene constant de les mans; evita tocar-te les mans, el nas i la boca.

7. Evita el contacte amb elements/objectes de les altres persones o d’ús comú.

8. No compartisques objectes amb altres famílies o grups.

9. No deixes restes de la teua presència, emporta’t la teua brossa.

10. Queda’t a casa si tens símptomes i posa’t en contacte amb el sistema sanitari.

Tel. 900 300 500